Клинични случаи
Тук може да намерите много случаи по които съм работил и работя.
Клиничен случай 1
Тестови клиничен случай
Клиничен случай 2
Тестови клиничен случай 2